7/10/04

Smrt prokrastinaci!

Prokrastinace. Odpudivý to zvyk, který neznepříjemňuje život ani tak jeho nositeli, jako spíš nositelově okolí. Prokrastinace = chorobné odkládání věcí na příště. Co nemusíš udělat hned, odlož na pozítří a máš rázem dva dny volna. Výsledek: člověk před sebou jako hrdobec koulí kuličku odložené práce, na kterou se pak postupně nabaluje další a další odložená práce, až hrozí, že koule takto nabalená hrdobce zavalí. Už tisíckrát jsem si dal předsevzetí, že nebudu věci odkládat na příště a deníky i zápisníky si popisuju revolučním heslem Smrt prokrastinaci! Teď jenom přemýšlím, jestli taky neexistuje nějaký odborný termín pro chorobné ukládání předsevzetí a jejich ještě chorobnější neplnění...

7/8/04

Postkonzumní doba

prý se objevila v některých západních zemích. Lidi tam údajně na první místo začali stavět jiné hodnoty než peníze a věci.. třeba hodnotu volného času, relaxace, času na rodinu, starost o životní prostředí, kulturu... a obchodní společnosti, které stojí a padají s konzumem, se musely chtě nechtě začít stěhovat jinam. Kam? Třeba k nám - a my jim to radostně baštíme i s navijákem. Jak dlouho ještě? Ještě dlouho...